คุณสมบัติของไฟล์แต่ละชนิด

PNG


 • 1. เป็นไฟล์ที่มีความละเอียดสูง
 • 2. ภาพที่ได้มีความชัดกว่าไฟล์ JPG
 • 3. เหมาะสำหรับใช้งานในเว็บไซต์
 • 4. สามารถบีบอัดไฟล์ให้มีขนาดเล็กกว่า GIF ประมาณ 10-30%
 • 5. สามารถทำพื้นหลังโปร่งใส (Transparency)
 • 6. รองรับการแสดงผลของสีได้มากถึง 48 บิต
 • 7. สามารถทำภาพเคลื่อนไหวได้แต่ต้องใช้ระบบ MNG (Multi-Image PNG) เข้าช่วย

ICO


 • 1. ใช้เป็นสัญลักษณ์แทนโปรแกรม หรือ โฟล์เดอร์ต่างๆ
 • 2. บ่งบอกถึงจุดประสงค์ของโปรแกรมนั้นๆว่าใช้ทำอะไร
 • 3. มีความเป็นเอกลักษณ์ทำให้จดจำได้ง่าย

SVG


 • 1. เมื่อขยายหรือลดขนาด จะไม่มีผลกระทบต่อรูปชนิดนี้
 • 2. ไฟล์ขนาดเล็ก ซึ่งถ้านำไปใช้งานในเว็บไซต์จะช่วยลดความล่าช้าในการโหลดข้อมูล
 • 3. สามารถนำไปแก้ไขในโปรแกรม Adobe Illustrator ได้

ขอขอบคุณ


webbastard ผู้ออกแบบเว็บไซต์และคำแนะนำดีๆ
iconfinder ศูนย์รวมไอคอนระดับคุณภาพ